Przesiewacze wstępne


Mobilne przesiewacze wstepne/odgliniacze

Przesiewacze do wstępnego oczyszczenia/odglinienia materiału. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, doskonałą efektywnością odsiewu oraz dużą mobilnością. Stosowane są do pracy w najcięższych aplikacjach.

Przesiewacze wstepne to idealne rozwiązanie dla :

  1. Kopalń kamienia do wstępnej separacji i produkcji kamienia hydrotechnicznego
  2. Zakładów przeróbczych jako odsiew wstępny przed kruszarką szczękową
  3. Firm recyklingowych i świadczących usługi na kopalniach
  4. Firm wyburzeniowych
  5. Przesiewu rudy żelaza
  6. Przesiewu humusu

 

RSS 410

Mobilny przesiewacz wstępny

RSS 514

Mobilny przesiewacz wstępny