Kruszarki szczękowe


Mobilne kruszarki szczękowe

Recykling i utylizacja gruzu budowanego są w dzisiejszych czasach bardzo istotne. Ze względu na ograniczony rynek zbytu, rosnące koszty składowania i coraz większy niedobór surowca wymagane są lepsze rozwiązania nie zanieczyszczające środowiska.

Mobilne kruszarki szczękowe marki Rockster świetnie sprawdzają się w aplikacjach, które wymagają od podzespołów maszyny najwyższej wytrzymałości. Oprócz aplikacji związanych z recyklingiem materiałów budowlanych te solidne kruszarki mogą pracować w najbardziej wymagających warunkach.

 

R800

Mobilna kruszarka szczękowa

R1200D

Mobilna kruszarka szczękowa