System DUPLEX


Jedna maszyna - nieograniczone możliwości

W celu zapewnienia wszechstonności pracy kruszarek i zoptymalizowania procesu kruszenia, zespół Rockster opracował unikalny i opatentowany system DUPLEX, który pozwala klientowi wymieniać komory kruszenia (udarową i szczękową) na jednej kruszarce.

Obie komory mogą być zainstalowane na tym samym podwoziu, które w krótkim czasie może zmienić się z kruszarki szczękowej w kruszarkę udarową i vice versa.

Kruszarka R 900 przekonuje jako kruszarka udarowa o dużej wydajności, produkująca materiał końcowy najwyższej jakości. Pozwala na elastyczną pracę przy kruszeniu asfaltu, betonu, czy gruzu wyburzeniowego.

Natomiast kruszarka R 800 jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich alikacji, które wymagają najwyższych wymogów jakościowych przy recyklingu kruszyw i kruszeniu najtwardszych kamieni oraz skał. 

R900 / R 800

Mobilna kruszarka udarowa i szczękowa

R1100 DS / R1200 D

Mobilna kruszarka udarowa i szczękowaFILM - WYMIANA KOMORY


ZDJĘCIA